Thống Kê Server SA-MP Nhanh nhất, cập nhật 24h

SvSamp.Ga là tổ chức phi lợi nhuận nhằm đưa ra các số liệu thống kê về các sv samp hiện tại và Top 5 hiện tại !!!
Chúng tôi cung cấp thông tin dữ liệu theo hướng Public nên bạn không cần phải connect hay đăng ký !!Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý cho chúng tôi. Vui lòng liên hệ